Programma

Program

We hebben elke dag in de ochtend en avond een dienst. Samen nemen we de tijd voor gebed en aanbidding. De worship wordt geleid door de band van Vluchtheuvel Pinksterzending. In deze samenkomsten zullen onze hoofdsprekers John Arnott en Rick Oldland spreken.  

 During the conference we have a morning and evening service. During this meetings we take time to pray for each other and to engage with the Holy Spirit through worship, praise and prayer. Our main speakers, John Arnott and Rick Oldland, will share their testimonies and teachings during these meetings.

Op vrijdag zijn er zes verschillende seminars verspreid over drie blokken. Deze seminars gaan over onderwerpen gericht op het thema Hosting The Presence, zoals profetisch leiderschap en creativiteit in de kerk. Alle seminars hebben eenzelfde doel; je aanmoedigen en uitdagen te groeien in je leiderschap. De seminarleiders zijn: Hanneke van Driel, Tineke Bouwman, Salvo D’Agata, Ludolf Schouten, Carla Veldhuis en Henk Bruggeman.   

On Friday there will be six different seminars, spread over three blocks. These seminars are all based on the theme Hosting The Presence, like prophetic leaderschip and creativity in the church. All these seminars serve the same goal; to inspire, encourage and challenge you to grow in your leadership. The seminarleaders are: Hanneke van Driel, Tineke Bouwman, Salvo D’ Agata, Ludolf Schouten, Carla Veldhuis en Henk Bruggeman. 

Naast seminars en diensten gaat een groot deel van deze conferentie om ontmoeting en verbinding. Niet alleen met de Heilige Geest maar ook met elkaar. We moedigen je aan om te connecten met de andere leiders aanwezig. Maar de ontmoeting vind niet alleen binnen het gebouw plaats, zaterdag gaan we er samen op uit. Op zaterdag zullen gebedswandelingen en evangelisatie groepen zijn waarmee we wat we samen gaan uitstappen om de stad en haar inwoners te zegenen. 

This conference is more than seminars and meetings alone, it is about connection and engagement. Not only with the Holy Spirit, but also with each other. We encourage you to connect with the other leaders present. Also we will be going out on the streets of Arnhem on Saturday, on prayer-walks and groups that will reach out to share the gospel. We us bless the city of Arnhem and it’s inhabitants. 

Seminars

Laat je inspireren 

Tineke Bouwman Partners in HarvestIn mei 2005 begon Tineke Bouwman Lighthouse ministry. Wat nu een kerk, een ‘family home’ en een huis van profetisch gebed en worship bevat. Tineke leidt ministry teams naar natiën over de hele wereld en geeft les in kerken en ministry scholen. Haar hart is om de kerk in een diepere intimiteit te brengen met Jezus, haar bruidegom.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Carla Veldhuis is een verhalenverteller in hart en nieren. Als theatermaker en dramadocent vertelt zij verhalen via dans en drama vanuit Gods gedachtegoed. Carla kent de impact van deze kunstvormen als geen ander: zij kwam zelf als tiener tot geloof door een groot theaterstuk. De beelden hielpen me om God vast te houden en om stapjes naar Gods liefdevolle hart te maken. Die ervaring gunt zij iedereen. Daarom inspireert zij anderen al meer dan 30 jaar via rake voorstellingen, indrukwekkende optredens van levende standbeelden, trainingen en workshops.

Jezus gebruikte veel creativiteit, elke keer keek hij wat heeft deze persoon nodig. Creativiteit is Gods cadeau aan ons. In de workshops kun je mee lopen en genieten van oefeningen die uitwerken tot een dramaverhaal

Wil je werk van haar volgen: Jaarlijkse projecten zijn het Theaterweekend , Wandeltheater Dolorosa en Danstheater Home Run.

Salvo is getrouwd met Monique. In 2009 besloten ze om met een nieuwe visie op gemeente-zijn te gaan pionieren in hun woonplaats met de lokale gemeente Dynamis (www.dynamisarnhem.nl). Salvo heeft de studie Bestuurs- en organisatiewetenschappen gevolgd, maar God zei tegen hem: “Mijn gemeente kun je niet organiseren.” Discipelen maken is de kernopdracht van deze gemeente. Salvo is daarnaast werkzaam in de jeugdhulp en is spreker en mentor. 

Salvo deelt in zijn seminar over de principes discipelschap en wat dat betekent voor ons leiderschap. Praktisch, inspirerend en uitdagend! 

Ludolf Schouten is sinds januari 2016 voorganger van Vluchtheuvel Pinksterzending. Als voorganger
leidt Ludolf het bestuur en bijeenkomsten. Samen met zijn vrouw Esther is Ludolf betrokken bij
events, onderwijs, training en coaching. Ludolf is leider in hart en nieren met een grote passie voor
muziek, ministry, aanbidding, profetie en spreken. Naast het kerkelijke werk doceert Ludolf aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is initiatiefnemer ondernemersnetwerken als
Missiemensen en DroomExpeditie.

In deze seminar gaan we opzoek naar de praktijk van een collectief leven zonder grenzen voor de
heilige Geest. Ik neem de deelnemer mee met een reisverslag van onze ontwikkeling naar ruimte
voor de heilige Geest van God. Aan de hand van voorbeelden en verwerkingsopdrachten krijg je handvatten voor het creëren van een vacuüm waarin God zich laat vinden met nieuwe kracht.

Hanneke van Driel-van Dam vertrok in 2000 naar Mongolië, nadat ze duidelijk Gods stem daarover had gehoord. Zij heeft 12 jaar als zendeling in Mongolië gewerkt en gewoond. Hierover schreef zij een boek ‘Alles opgeven en rijk worden’. In 2012 trouwde zij met de Engelse voorganger, Hugo van Driel, en woont sindsdien in Yapton, Engeland. Zij schreef haar tweede boek, ‘Gods stem horen’, naar aanleiding van veel vragen over dit onderwerp.

Annemarijn Dijkslag woonde en werkte als psycholoog in Amsterdam. In 2015 ervoer zij een speciale roeping van God voor een nieuw leven in Engeland, gericht op ‘communitylife en mission’. Zij gaf haar woning en carrière in Amsterdam op en vertrok naar Engeland. Zij woont en werkt binnen een missionaire gemeente in Yapton.

Hanneke en Annemarijn werken veel samen, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente in Engeland. Zij verzorgen lezingen, trainingen, workshops, cursussen en persoonlijke counseling gericht op het beter leren kennen van God en groeien in de persoonlijke relatie met Hem. Zij hebben beiden een passie om (jonge) mensen te helpen ontdekken wat Gods unieke bestemming voor hen is en hen in dat proces te ondersteunen en motiveren. Zij hebben allebei een hart voor mission en communitylife. In hun huis in Engeland ontvangen zij geregeld mensen die zij in dit proces coachen. Daarnaast maken zij regelmatig zendingsreizen, onder andere naar Spanje, Nepal en Mongolië.

Henk Bruggeman is getrouwd met Anneke en zij hebben acht kinderen en elf kleinkinderen. Beiden zijn zij bij de ‘Jesus People’ tot bekering gekomen en daarna jaren verbonden geweest met Jeugd met een Opdracht. Vanaf 1994 heeft de openbaring van het Vaderhart van God hun leven radicaal veranderd. Sinds 2003 leiden Henk en Anneke de gemeente ‘het VaderHuis’ in Den Haag. Daarnaast geven zij leiding aan ‘het VaderHuis-DeBeweging’. Via deze beweging brengen zij in meer dan 12 landen de openbaring van het Vaderhart van God.

Tijdens deze seminar deelt Henk over het karakter van God als vader en hoe wij vanuit de positie van ons zoonschap leiding kunnen geven. 

buy your tickets

BESTEL JE TICKETS
VOOR SLECHTS 25 EURO

OVER

Rick & John

Rick Oldland (GB) is getrouwd met Julie. Naast zijn rol als christelijk leider voor PIH Europe, is Rick ook directeur van Iris Global UK, het ministerie van Heidi en Rolland Baker, die al vele jaren persoonlijke vrienden zijn.

Rick Oldland (UK) is married to Julie. In addition to his role as a Christian leader for PIH Europe, Rick is also a director of Iris Global UK, the ministry of Drs Heidi and Rolland Baker who have been personal friends for many years.

John Arnott (CA) is de mede-oprichter van PIH, hij en zijn vrouw Carol zijn voorgangers die meer dan vijfendertig jaar dienen in het herderschap van opwekking.

John Arnott (CA) is the co-founder of PIH, He and his wife Carol are pastors who have spent over thirty-five years ministering in the anointing and shepherding revival.

Contact

Vragen?

info@ontmoetgod.nl